UA-179377551-1
top of page
ประชุมธุรกิจ

บัญชีและภาษี

บัญชี

สำนักงานบัญชีเอสเซนเชียลต้องการให้คุณมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจของคุณและให้เรามุ่งเน้นการบัญชีและการทําบัญชีของคุณ เรามีความรู้ในเรื่องมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี เราสามารถประเมินความต้องการด้านบัญชีของคุณด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อบังคับของไทย สำนักงานบัญชีเอสเซนเชียลสามารถรับรองได้ว่าบัญชีทั้งหมดของคุณเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลทีมหลังบ้านของคุณหรือการจัดการบัญชีและข้อกําหนดการทําบัญชีทั้งหมดของคุณ 

รายงานบัญชีที่จําเป็นที่มีอยู่รวมถึง:

 • งบดุล: ดูว่าสินทรัพย์และหนี้สินของคุณส่งผลต่อมูลค่าโดยรวมของบริษัทของคุณอย่างไร

 • งบกําไรขาดทุน: ติดตามผลกําไรและขาดทุนเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของบริษัทของคุณ

 • บัญชีลูกหนี้: รับทราบลูกหนี้ที่ค้างชําระคุณเท่าใดและปรับสินเชื่อของลูกค้าตาม

 • เจ้าหนี้การค้า: วางแผนการจ่ายเงินได้ดีขึ้นโดยรู้ว่าสิ่งที่ค้างจ่ายยังคงต้องจ่ายอยู่มากน้อยเท่าใด

 • ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร: กําหนดว่าสินทรัพย์ใดที่สูญเสียมูลค่าหรือต้องเปลี่ยน

 • ประสิทธิภาพทางธุรกิจ: ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของบริษัทของคุณที่วัดจาการเทียบกับเป้าหมายเฉพาะเจาะจง

ภาษี

การเสียภาษีในประเทศไทยอาจมีความซับซ้อน แต่เรามีประสบการณ์ในติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับธุรกิจมีเอกสารที่ต้องใช้ตลอดทั้งปี รวมถึง:

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ภพ.30 และ 36 ของคุณควรสะท้อนถึงการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและออกภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: คุณยื่น ภงด. 1, ภงด. 3 และ ภงด. 53 อย่างถูกต้องทุกเดือนหรือไม่

 • ประกันสังคม: คุณได้ตั้งค่าการมีส่วนร่วมในหน้าที่ของคุณอย่างถูกต้องหรือไม่?

 • พนักงานการชําระเงินค่าตอบแทน: ให้แน่ใจว่าพนักงานมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

 • งบภาษีนิติบุคคลระหว่างกาล: หลีกเลี่ยงบทลงโทษจากค่าปรับใน ภงด. 51 ของคุณ

 • งบภาษีประจําปีของรายได้: คุณต้องยื่น ภงด. 50 และ ภงด. 54 ด้วยหรือไม่

อย่าใช้เวลาอันมีค่าของคุณกังวลเกี่ยวกับ VAT, หัก ณ ที่จ่ายและงบภาษีอื่น ๆ และยื่นเอกสารที่จําเป็นตามกฎหมายไทย CPA ที่มีคุณสมบัติสูงของเราสามารถนําทางกฎและข้อบังคับของกรมสรรพากรไทยในขณะที่เราอธิบายกระบวนการให้คุณเป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจน เราสามารถทํางานร่วมกับพนักงานของคุณหรือจัดการเอกสารสําหรับคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของคุณ

บริษัท เอสเซนเชียล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็คซ์ จำกัด
14 เพชรเกษม79 แยก 2
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160​

 

E: Essential.act@outlook.com
T:  094-648-8887

 

Google Map

 • Line ads
 • Facebook

สนใจปรึกษาบัญชี
และภาษีเบื้องต้น

ขอบคุณครับ

ESSENTIALACC
 

bottom of page