UA-179377551-1
 

บริษัท เอสเซนเชียล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็คซ์ จำกัด
522 เพชรเกษม77/8 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160​

E: Essential.act@outlook.com
T:  094-648-8887

 

Google Map

  • Facebook ไอคอนสังคม
ทำบันทึก

ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีเอสเซนเชียลแอคให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยได้นำประสบการณ์ทำงาน รวมถึงระบบการตรวจสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลก มาบริการแก่ท่านในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

 

ขอบเขตบริการ รับตรวจสอบบัญชี มีดังนี้

  • รับตรวจสอบงบการเงินประจำปี​

  • รับสอบทานงบการเงินรายไตรมาส​

  • รับการตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า เช่น ตรวจความทุจริต ตรวจข้อผิดพลาด

  • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม​
     

  • รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการแก้ไขต่อไ

เครื่องคิดเลข

คุณกําลังมองหาความช่วยเหลือด้านบัญชีอยู่หรือไม่?

ขอบคุณครับ

ESSENTIALACC